Namen zavoda Philosophia perennis je razvijanje krščansko-realistične misli o človeku, kulturi in družbi, o pravu, gospodarstvu in državi, še zlasti v povezavi z mislijo slovenskega filozofa dr. Milana Komarja (1921–2006). Zavod je namenjen preučevanju Komarjevega življenja in dela ter objavljanju njegove intelektualne zapuščine v obliki besedil in predavanj.

Ta namen zavod uresničuje z izdajanjem knjig, zlasti Komarjevih del, organiziranjem predavanj in drugih oblik javne besede. S tem želimo razvijati in utrjevati vrednote, ki jih odkriva duhovno izročilo krščanske antropologije ter krščanskega družbenega nauka.

Svet zavoda: Zorko Simčič, Blaž Ivanc, Erika Jazbar, Tone Rode, Ivana Simčič

Strokovni svet: Peter Černic, Marija Debeveč Simčič, Igor Senčar, Brane Senegačnik, Martin Sušnik

Zavod zastopa: Matija Ogrin

Naslov:

Philosophia perennis
Srednje Gameljne 41 B
1211 Ljubljana Šmartno
Slovenija

 

(Visited 315 times, 1 visits today)