1. Doslej najbolj izčrpen vir informacij o življenju in delu filozofa Milana Komarja je druga izdaja njegove knjige Pot iz mrtvila (ur. Zorko Simčič in Igor Senčar, Ljubljana, 1999, Claritas 8). Zorko Simčič je zanjo napisal karakteristično oznako Komarjevega dela ter oris njegove biografije na zavihu platnic in na str. 261–268 ter prvo bibliografijo Komarjevih del na str. 289–297. Igor Senčar je dodal interpretativni esej o Komarjevi misli Hrepenenje po zadnji jasnosti, gl. spodaj.
 2. Prvo, doslej temeljno umestitev Komarja v kontekst slovenske filozofije je podal Bojan Žalec v spremni študiji h Komarjevi knjigi Red in misterij, 2002, str. 229–252, gl. spodaj.
 3. Kratke odlomke s pomembnimi novimi podatki, ki jih je avtorici narekoval Komar sam, vsebuje monografija Lučka Kralj Jerman: Janko Kralj. Utišani in pozabljeni slovenski politik: (1898–1944). Ljubljana, Družina 2008, gl. imensko kazalo.

Tu navedeni publicistični članki in filozofske študije v slovenščini obravnavajo posamične vidike Komarjeve misli in delovanja, razvrščeni so kronološko:

 • Igor Senčar: Dve predavanji prof. Milana Komarja. Tretji dan, letnik 24, št. 12, 1995, str. 19–24.
 • Igor Senčar: Hrepenenje po zadnji jasnosti. V: Milan Komar: Pot iz mrtvila. Ur. Zorko Simčič in Igor Senčar. Ljubljana: Študentska organizacija univerze v Ljubljani, 1999, Claritas 8, str. 269–287.
 • Matija Ogrin: Filozofsko delo prof. Milana Komarja. Pregled ob osemdesetletnici. Dve domovini, št. 14, 2001, str. 47–52 (dostop na Dlib).
 • Bojan Žalec: Sladka tlaka smisla. V: Milan Komar: Red in misterij. Ljubljana: Študentska založba, 2002, Claritas 26, str. 229–251.
 • Matija Ogrin: Komarjevi filozofski vigiliji na pot. V: Milan Komar: Iz dolge vigilije. Ljubljana: Družina, 2002, Sidro 22, str. 179–189.
 • Ivo Žajdela: Vrnitev zamolčanega filozofa. Demokracija, 24. april 2003, str. 46–47.
 • Matija Ogrin: Milan Komar. Red in misterij. Večer, letnik 59, št. 125 (2. VI. 2003), str. 10.
 • Janez Juhant: Med filozofijo in poezijo. Ampak, letnik 4, št. 11 (nov. 2003), str. 57–58.
 • Zorko Simčič: Milan Komar. Zaveza, št. 60 (mar. 2006), str. 94–95.
 • Bojan Žalec: Karizmatični učitelj. Milan Komar 1921–2006. Delo, leto 48, št. 33 (10. feb. 2006), str. 15.
 • Marko Kremžar: Univerzalni in slovenski lik pokojnega misleca. Svobodna Slovenija, 16. februar 2006.
 • Tine Debeljak ml.: Življenje dr. Milana Komarja. Svobodna Slovenija, 16. februar 2006.
 • Janez Juhant, Robert Petkovšek: Dr. Milan Komar, častni senator. Meddobje, letnik 40, št. 3/4, 2006, str. 242–252. (Celotno besedilo predloga z utemeljitvijo, po kateri je Univerza v Ljubljani dr. Komarju podelila naslov častni senator.)
 • Robert Petkovšek: Milan Komar 1921–2006. Tretji dan, letnik 35, št. 1/2 (2006), str. 78–84.
 • Zorko Simčič: Življenje polno smisla: ob tretji obletnici smrti Milana Komarja. Loški razgledi, 55, 2008, str. 77–97 (v opombah navedena številna besedila argentinskih piscev o Komarju v španščini).
 • Zorko Simčič: Kljubovalec preizkušnjam. Ob slovesu Milana Komarja – beseda ob grobu. V: Koledar Mohorjeve družbe. Celje, 2007.
 • Matija Ogrin: Mislec za vse čase: Tri leta po smrti prof. Milana Komarja (20. januar). Družina, letnik 58, št. 5, (1. feb. 2009), str. 25.

Zorko_MK_LR_2008

(Visited 170 times, 1 visits today)