Milan Komar je slovenski filozof, ki je svoje življenje posvetil študiju Tomaža Akvinskega in postal eden največjih svetovnih poznavalcev sholastične filozofije. Spletko posvečamo njemu in njegovim delom.

(Visited 207 times, 1 visits today)