Milan Komar

Milan Komar je slovenski filozof, ki je svoje življenje posvetil študiju Tomaža Akvinskega in postal eden največjih svetovnih poznavalcev sholastične filozofije. Spletko posvečamo njemu in njegovim delom.

(Visited 183 times, 1 visits today)