Milan Komar (1921–2006) je slovenski filozof, ki je svoje življenje posvetil študiju novoveške filozofije s perspektive Tomaža Akvinskega in postal eden največjih poznavalcev realistične filozofije. Spletišče posvečamo njemu in njegovim delom.

(Visited 234 times, 1 visits today)